Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är ungdomarnas röst i samhället, som ett elevråd fast för hela Haparanda. Syftet med rådet är att förbättra situationen för alla unga i kommunen.

Ungdomsrådet är ett opolitiskt råd som för fram ungdomars åsikter om viktiga saker i Haparanda. Rådet består av engagerade människor i gymnasieåldern som vill påverka och förbättra vardagen för alla ungdomar.

Medlemmarna i rådet fungerar som en länk mellan politiker och alla Haparandas ungdomar. Det gör ungdomsrådet genom att skriva egna förslag till politikerna och genom att skriva yttranden på politikernas förslag (remisser).

Ungdomsrådet arbetar med frågor som till exempel:

  • Ungdomars inflytande i staden
  • Aktuella samhällsfrågor
  • Lokala verksamheter
  • Medborgardialoger med unga

Vill du vara med i ungdomsrådet?

Du som är ung har möjlighet att påverka och ha inflytande över de politiska besluten genom att vara med i ungdomsrådet. Alla ungdomar mellan 15 och 20 år är välkomna till ungdomsrådets öppna möten.

Är du intresserad av att vara med i ungdomsrådet? Skicka in din intresseanmälan genom att fylla i formuläret nedan.

Intresseanmälan ungdomsrådet
*innebär obligatoriskt fält