Ungt inflytande

Haparanda stad arbetar aktivt med att ta fram metoder för att arbeta med ungas inflytande och hälsa.

Nedan beskrivs några åtgärder som genomförs:

Elev- och demokratidagar på högstadiet och gymnasiet

Sedan 2014 har kulturenheten och Ungdomens Hus getts möjlighet att genomföra elev- och demokratidagar för elever på högstadiet och gymnasiet. Målet är att genomföra elev- och demokratidagar en gång per år i där frågor kring ungas delaktighet och inflytande står i centrum för utvecklingsarbetet.

Ungdomspolitiskt handlingsprogram

Ungdoms och Elevråden skapar en ungdomspolitisk grupp (UPH-grupp) som tar sig an det som framkommit under demokratidagarna. Tillsammans med representanter från barn- och ungdomsnämnden tar de fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. Programmet gäller i fyra år.

Kommunal utveckling genom gymnasiearbetet

Ny insats för att koppla de studieförberedande programmen närmre de kommunala verksamheterna. Ekonomi-, Natur- samt Samhällsprogrammen genomför sina gymnasiearbeten i kommunala verksamheter. Konceptet kallas KUGGA.

Föreningskunskap i samhällsundervisning

Tanken är att ge unga kunskap om hur föreningar fungerar. Tanken är att ta fram ett lektionsunderlag där praktisk föreningskunskap blir en del av ordinarie samhällsundervisning. Målsättningen är två: alla unga garanteras kunskap i praktiskt föreningsorganisering, kulturenheten ges möjlighet att följa upp och ta tillvara ungas idéer.