Pensionärsråd

Det kommunala pensionärsrådet ger Haparandas pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Pensionärsrådet fungerar som ett samarbetsforum mellan Haparandas olika pensionärsorganisationer och kommunstyrelsen. Syftet är att att stärka pensionärsorganisationernas inflytande i övergripande frågor som rör äldre.

Rådet ska att vara ett forum för information och kunskapsspridning och arbeta för att pensionärernas synpunkter tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering. Rådet är sammansatt av representanter för olika pensionärsföreningar och tjänstemän i kommunal förvaltning.

Kallelse

2019-02-27 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Beredning

2019-03-04 Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Protokoll

2019-09-17 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll

2019-05-14 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll

2019-03-04 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll

2018-03-14 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll

2018-05-17 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll

2018-08-23 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll

2018-12-05 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll