Valnämnden

Inom kommunen är valnämnden ansvarig för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och till EU-parlamentet.

Valnämnden utför sina uppgifter i nära samarbete med länsstyrelsen som är regional valmyndighet.

Till valnämndens uppgifter hör bland annat att utse röstmottagare och tillhandahålla valmaterial. Nämnden genomför även folkomröstningar som beslutats av riksdagen, landstinget eller kommunen.

Protokoll

Söker du protokoll så är du välkommen att kontakta respektive nämndsekreterare så kan de hjälpa dig.