Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för barnomsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, fritidsverksamhet samt kultur och fritid.

I nämndens ansvar ingår myndighetsutövning och övriga huvudmannaskapsfrågor som förekommer inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens ansvarsområden inkluderar:

  • Förskola
  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Särskola
  • Elevhälsa
  • Kultur- och biblioteksfrågor
  • Föreningsstöd
  • Stöd till fritidsanläggningar