För dig som är förtroendevald

Att vara kommunalt förtroendevald är ett viktigt uppdrag. Här har vi samlat information som du kan tänkas behöva.

Ny som förtroendevald                    

Som ny förtroendevald är det mycket som är nytt. Vi har därför gjort en övergripande introduktionsguide där vi går igenom formfrågor kring sammanträden samt de viktigaste delarna av offentlighetsprincipen och kommunallagen.

Introduktionen är generell, respektive nämnd ansvarar för fördjupad utbildning utifrån sina ansvarsområden.

Vid frågor kontakta din nämndsekreterare:

Anu Lakkala, kommunsekreterare
E-post: anu.lakkala@haparanda.se
Telefon: 0922-260 26

Maarit Kontio, sekreterare, barn- och ungdomsnämnden
E-post: maarit.kontio@haparanda.se
Telefon: 0922-264 40

Maria Olofsson, sekreterare, socialnämnden
E-post: maria.olofsson@haparanda.se
Telefon: 0922-264 74

Jenna Laitinen, sekreterare, samhällsbyggnadsnämnden
E-post: jenna.laitinen@haparanda.se
Telefon: 0922-260 37

Läsplatta

Haparanda stad har en digital ärende- och mötesprocess vilket innebär att kommunen tillhandahåller läsplatta och @haparanda.se-adress till samtliga förtroendevalda. Kommunikation av kallelser och handlingar sker inte till privata e-postadresser.

När du blivit vald till en nämnd kommer du få information från respektive nämndsekreterare om hur du får tillgång till den läsplatta som du behöver.

Är du i behov av hjälp med din tekniska utrustning, kontakta IT-kontoret:

Kennet Fellman
E-post: kennet.fellman@haparanda.se
Telefon: 0922-260 14

Peter Blomqvist
E-post: peter.blomqvist@haparanda.se
Telefon: 0922-260 15

Instruktioner Meetings

Arvoden och ersättningar

Kontaktuppgifter till arvodeshandläggare

Är du i behov av hjälp, kontakta HR:

Gunnel Sipola
E-post: gunnel.sipola@haparanda.se
Telefon: 0922-260 50

När du slutar

När du slutar ett uppdrag som förtroendevald ska du återlämna din läsplatta till IT-kontoret som ansvarar för att återställa plattan. Tänk på att så snabbt som möjligt lämna tillbaka din platta eftersom den ska vidare till nästa person.

Vanliga frågor och svar

Jag har glömt mitt lösenord

Kontakta sekreteraren för fullmäktige eller sekreteraren för den nämnd som du sitter i.

Hur vet jag att iPaden är ansluten till internet?

Kontrollera att WiFi-symbolen syns i skärmens övre vänstra hörn. Om symbolen inte syns, kontrollera att Wi-Fi är påslaget. Det gör du genom att gå in i appen Inställningar, klicka på Wi-Fi. Kontrollera så att Wi-Fi är påslaget (knappen är i grönt läge). Kontrollera att det WiFi-nätverk som du vill använda, är markerad med en bock.

Varför fungerar inte min genväg till kallelsen på Ipadens hemskärm?

Kontrollera att iPaden är uppkopplad på internet. Om genvägen fortfarande inte fungerar är genvägen troligtvis trasig. Det innebär att någonting har ändrats i den länk som genvägen består av. Kontakta i detta fall IT-supporten.

Varför laddare inte min iPad när jag sätter i laddaren?

Testa att ta ur sladden ur iPaden och sätt in den igen. Ta ur sladden från adaptern och sätt in den igen. Testa ett annat eluttag. iPaden kan vara helt urladdad, då tar det längre tid för den att laddas upp. Låt iPaden sitta i laddaren ett par timmar.

Varför tar batteriet på min iPad slut så fort?

iPadens batteritid påverkas av de inställningar du har gjort och vilka funktioner du använder. Kontrollera att funktionen Bluetooth är avstängd, du hittar funktionen i appen Inställningar. När knappen är helvit är Bluetooth avstängt. Bluetooth förbrukar mycket batteri om den är påslagen.

Kontrollera att du inte har många appar igång samtidigt. Ju fler appar som är igång desto kortare blir batteritiden på iPaden. För att stänga av appar som du inte använder just nu dubbelklickar du på hemknappen. Då dyker alla appar som du har igång upp som rutor. Scrolla i sidled för att se alla. För att stänga av en app trycker du på appens ruta, håller ner fingret och drar snabbt uppåt. Appen och allt sparat innehåll finns
kvar på din iPad, den är inte raderad.

Sänk skärmens ljusstyrka, stark ljusstyrka tar mycket batteri. Gå in på appen Inställningar, tryck på Bakgrundsbilder och ljusstyrka. Reglera ljusstyrkan med fingret.

Min iPad har hängt sig, ingenting händer när jag trycker på skärmen.

Försök starta om iPaden med "mjuk omstart" - då håller du ner hemknappen och av/på-knappen samtidigt i minst 10 sekunder. Håll ner tills Apples logga, ett äpple, visas på skärmen. Då startar iPaden om. Ingenting har raderats från iPaden.

Får jag köpa min iPad när jag avslutar mitt förtroendeuppdrag?

Nej, du lånar iPaden av kommunen under tiden du har ditt förtroendeuppdrag. När du avslutar uppdraget ska den och alla tillbehör (till exempel laddare) återlämnas till kommunsekreteraren.