Projekt och samarbeten

Haparanda stad samarbetar kring och deltar i olika projekt med bland annat andra kommuner, Luleå universitet och näringslivet.

Haparanda stad driver, samarbetar och deltar i en mängd projekt inom olika verksamhetsområden. Antalet projekt och dess omfattning varierar, men kan delas upp i nationellt och internationellt samarbete.

Nationellt samarbete

Haparanda driver, samarbetar och deltar i en mängd projekt och samarbeten inom olika verksamhetsområden. Genom att medverka i nätverk, olika typer av utvecklingsprojekt samt internationellt samarbete kan kommunen utvecklas och skapa nytta för såväl kommuninvånare och näringsliv som kommunens egen verksamhet.

  • LLU Tornedalen 2020
  • Spira Mare 2020
  • Fiskeområde Tornedalen – Haparanda Skärgård 2020
  • Swedish Lapland
  • Invest i Norrbotten

Internationellt samarbete

Haparandas internationella arbete ska stärka relationer mellan människor och organisationer både i vår närhet och i omvärlden. Samarbetet ska bidra till att skapa underlag för fred och vänskapliga relationer mellan länder och mellan människor.

  • North Sweden European Office
  • Bothnian Arc
  • Tornedalsrådet