Anslag/bevis: Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott, 2019-09-02

Organ
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-09-02

Datum då anslaget sätts upp
2019-09-03

Datum då anslaget tas ned
2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maarit Kontio