Anslag/bevis: Socialnämnden, 2019-08-20

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Datum då anslaget sätts upp
2019-08-27

Datum då anslaget tas ned
2019-09-18

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maarit Kontio