Anslag av protokoll: Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-06-11

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-06-11

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-20

Datum då anslaget tas ned
2019-07-12

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Jenna Laitinen