Anslag/bevis: Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-06-12

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-06-12

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-18

Datum då anslaget tas ned
2018-07-10

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Inger Kurri