Anslag/bevis: Barn- och ungdomsnämnden, 2018-05-30

Organ
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-05-30

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-12

Datum då anslaget tas ned
2018-07-04

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maarit Kontio