Tillkännagivelse: Kallelse till kommunfullmäktige, 2018-06-18

Kommunfullmäktige i Haparanda kommun kallas till sammanträde i kommunförvaltningens sessionssal måndagen 2018-06-18 kl. 10.00.

Sammanträdet börjar med allmänhetens frågestund.

Ulf Olofsson, ordförande
Anu Lakkala, kommunsekreterare

Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla att lyssna till. Från åhörarläktaren kan du följa debatt och beslut i ärendena. Sammanträdet direktsänds också via Webb-TV på haparanda.se.