Anslag/bevis: Kommunstyrelsen, 2018-06-04

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-06-04

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-11

Datum då anslaget tas ned
2018-07-03

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Anu Lakkala