Anslag/bevis: Barn- och ungdomsnämnden, 2018-05-30

Organ
Barn- och ungdomsnämnden §78, §107

Sammanträdesdatum
2018-05-30

Datum då anslaget sätts upp
2018-05-30

Datum då anslaget tas ned
2018-06-21

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maarit Kontio