Anslag/bevis: Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-04-10

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-04-10

Datum då anslaget sätts upp
2018-04-16

Datum då anslaget tas ned
2018-05-08

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Inger Kurri