Anslag/bevis: Kommunfullmäktige, 2018-02-26

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-02-26

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-06

Datum då anslaget tas ned
2018-03-28

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Anu Lakkala