Anslag/bevis: Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-03-06

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-03-06

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-13

Datum då anslaget tas ned
2018-04-04

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Inger Kurri