Anslag/bevis: Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott, 2018-02-28

Organ
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-02-28

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-08

Datum då anslaget tas ned
2018-03-30

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Torget 9

Sekreterare
Maarit Kontio