Kungörelse: Granskning detaljplan Palovaara industriområde Dp 84

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Kungörelsedatum
2018-01-09

Datum då kungörelsen sätts upp
2018-01-09

Datum då kungörelsen tas ned
2018-02-06

Förvaringsplats för handlingarna
Stadshuset, Torget 9

Ansvarig för kungörelsen
Inger Kurri

KUNGÖRELSE

Ändring av detaljplan Palovaara industriområde Dp 84

Samrådet kommer att ske på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset Torget samt på kommunens hemsida, www.haparanda.se/samrad.htmlöppnas i nytt fönster.

Du är välkommen att under tiden lämna synpunkter till Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 953 85 Haparanda.

Samrådstid är 09 januari - 06 februari 2018.