Kungörelse: Granskning detaljplan Haparanda 3:33 m. fl. Nasua industriområde

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Kungörelsedatum
2018-01-09

Datum då kungörelsen sätts upp
2018-01-09

Datum då kungörelsen tas ned
2018-02-07

Förvaringsplats för handlingarna
Stadshuset, Torget 9

Ansvarig för kungörelsen
Inger Kurri

KUNGÖRELSE

Ändring av detaljplan Haparanda 3:33 m. fl. Nasua industriområde

Samrådet kommer att ske på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset Torget samt på kommunens hemsida, www.haparanda.se/samrad.htmlöppnas i nytt fönster.

Du är välkommen att under tiden lämna synpunkter till Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 953 85 Haparanda.

Samrådstid är 09 januari - 06 februari 2018.