Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis, tillkännagivanden, kungörelser.

Anslag/bevis
Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder och utskott anslås. Vår anslagstavla finns i Stadshuset, Torget 9. Det finns möjlighet att överklaga i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Tillkännagivanden
Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelser
En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Anslag/bevis, tillkännagivanden, kungörelser

Protokollen finns tillgängliga via mötesportalenlänk till annan webbplats. Du loggar in på mötesportalen med nedanstående uppgifter:

Användarnamn: haparanda
Lösenord: medborgare