Vision 2020

Haparanda stad har tillsammans med Torneå stad tagit fram en framtidvision för hur livet ska se ut i tvillingstäderna år 2020.

Vision 2020 är skriven utifrån ett framtidsperspektiv och ger en bild av det som Haparanda stad vill förverkliga till år 2020. Visionen är ett styrdokument och en tydlig målbild för samtliga medarbetare i kommunens olika verksamheter. Vision 2020 har arbetats fram i dialog med Torneå stad och antogs av kommunfullmäktige den 20 december 2010.

År 2020 är Haparanda ett internationellt centrum mitt i Barents.  

Visionen innehåller fem strategiska utvecklingsområden:

  1. Upplevelserik handels- och besöksplats
  2. Gränslös kunskap
  3. Hållbar livsmiljö
  4. Dynamisk företagsamhet
  5. Logistisk nod