Haparanda 2035

Under våren 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en ny vision, Vision 2035, med stor delaktighet från kommuninvånarna.

Enkät

Vad tycker du är viktigt för Haparandas framtid?

Svara på enkäten nedan och hjälp till att utforma framtidens Haparanda. Enkäten tar ca 5 minuter. Svara senast den 16 juni. 

Enkäten finns på fem språk: svenska, finska, meänkieli, engelska och arabiska.

Enkäten finns på fem språk: svenska, finska, meänkieli, engelska och arabiska.

En vision är en beskrivning av en önskad framtid. Det är utifrån visionen som politikerna sätter mål som sedan omsätts till aktiviteter i de kommunala verksamheterna.

Uppdraget

Framtagandet av Vision Haparanda 2035 ska kännetecknas av delaktighet och att en bredd av personer och organisationer involveras i processen.

Tre steg

I april beslutades om en genomförandeplan för arbetet. Den innehåller tre steg som kortfattat innebär:

  • Steg 1: Fråga Haparandabor om framtidens Haparanda.
  • Steg 2: Vad är viktigast för kommuninvånarna i Haparanda år 2035?
  • Steg 3: Ta fram förslag till ny vision som diskuteras och beslutas i kommunfullmäktige i november 2019.