Vänorter

Haparanda har tre vänorter i världen. Med dessa har kommunen utvecklat internationellt samarbete i form av projekt och avtalade kontakter.

Utbyten med våra vänorter sker bland annat genom specifika projekt, skolutbyten, kulturella utbyten och idrottsutbyten. De kan antingen vara i kommunal regi eller så kan ideella föreningar ta initiativ och få kommunal stöttning.

Med vissa av vänorterna finns ett aktivt och regelbundet utbytessamarbete, medan samarbetet med andra är mer eller mindre vilande. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för kommunens vänortsrelationer.

Haparanda stads vänorter

Hammerfest, Norge
Staden Hammerfest i Finnmark fylke är en av världens nordligaste städer. Tack vare dess strategiska läge och utmärkta hamn, har Hammerfest länge varit en viktig mellanstation för fraktskepp, fiske och nordpolsjakt.

Kovdor, Ryssland
Kovdor (Ковдор) är en stad ochhuvudortiMurmansk oblastiRyssland. Kovdor är framför allt känt för sin gruvindustri.

Širvintos, Litauen
Širvintos ligger i kommunen Sirvintos och länet Vilnius län, i den centrala delen av landet, 50 km nordväst om huvudstaden Vilnius.