Tornedalsrådets kulturstipendium

Stipendier och bidrag kan utgå till personer, grupper, projekt eller organisationer vars verksamhet har anknytning till Tornedalen.     

Stipendiet har till syfte att främja forskning och kultursatsningar i Tornedalen. Läs mer på Tornedalsrådets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan söka?
Privatpersoner, grupper, projekt och organisationer med anknytning till Tornedalen.

Stipendiets storlek
60.000 SEK. Kan delas till en eller flera ansökningar.

Sista ansökningsdatum 31/1 2019
Ansökningsblanketten hittar du på Tornedalsrådets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skickas till
Tornedalsrådet
Kulturfonden
Box 76
953 22 HAPARANDA

eller marko.varajarvi@haparanda.se