Tornedalsrådet

Tornedalsrådet bildades 1987 och är en sammanslagning av svenska Tornedalskommunernas förbund och finska Tornionlaakson kuntain toimikunta.

Organisationen består av ett råd, en styrelse och ett kansli. Rådet har 33 ledamöter. Ordförande och vice ordförande väljs årligen. Styrelsen har 14 ledamöter, en representant för varje medlemskommun.

Uppdrag och mål

Målet att främja samarbete och samverkan mellan alla som bor och verkar i Tornedalen, både inbördes och internationellt och samtidigt utveckla Tornedalen och bevaka tornedalingarnas intressen.

Uppdraget kan sammanfattas i följande punkter:

  • Bevaka medlemskommunernas och invånarnas intressen
  • Öka Tornedalens attraktionskraft genom profilering och marknadsföring
  • Utveckla näringsliv och arbetsmarknad
  • Främja utbildning och kompetensutveckling
  • Utveckla infrastrukturen och kommunikationerna samt bevara och utveckla den Tornedalska kulturen

Se mer information på Tornedalsrådets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster