Samverkan med Torneå

Det fördjupade samarbetet mellan Haparanda och Torneå har pågått sedan 1987 då samarbetsorganisationen Provincia Bothniensis bildades.

Provincia Bothniensis är en organisation för gränsöverskridande samarbete mellan städerna Haparanda och Tornio. Dess främsta uppdrag är att utveckla, fördjupa och öka samarbetet mellan städerna och deras invånare. För att förverkliga detta arbetar Provincia Bothniensis med olika projekt samt med både nationella och internationella partners. Samarbetet har uppnått många stora milstolpar under sin 30-åriga historia, bland annat: Resecentrum, Tornedalsens museum, Victoriatorget och Språkskolan.

Suomeksi

Provincia Bothniensis on Haaparannan ja Tornion kaupunkien rajat ylittävän yhteistyön järjestö. Se perustettiin vuonna 1987, ja sen ensisijaisena tehtävänä on kehittää, syventää ja lisätä yhteistyötä kaupunkien ja heidän asukkaiden välillä. Toteuttaakseen tämän Provincia Bothniensis toimii eri projekteissa ja sekä kansallisten että kansainvälisten kumppanien kanssa. Yhteistyö on saavuttanut monta suurta virstanpylvästä sen 30 vuoden aikana: Matkakeskus, Tornionlaakson maakuntamuseo, Victorian tori ja Kielikoulu.

In English

Provincia Bothniensis is the organization for cross-border cooperation between Haparanda and Tornio cities. It was founded in 1987, and its primary mission is to develop, deepen and increase the cooperation between the cities and their inhabitants. To realize this Provincia Bothniensis works with different projects and both national and international partners. The cooperation has achieved many milestones during its 30-year-period, here presenting four of the major ones: The Travel Center, the Provincial Museum of Tornio Valley, Victoria Square and the Language School.