Kommunala bolag

Haparanda stad driver viss verksamhet i bolagsform, både i kommunalägda bolag och delägda bolag.

Haparanda stads bolagskoncern består av helägda och delägda bolag. Bolagen tillhandahåller service åt kommunens invånare och erbjuder alltifrån bostäder till värmeförsörjning.

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i de kommunägda bolagen. Kommunfullmäktige beslutar också om bolagsordningar, gemensamt ägardirektiv och särskilda ägardirektiv vilka syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att bolagens verksamhet skall kunna ha en affärsmässig inriktning inom ramen för rådande kommunalrättsliga bestämmelser.

Kommunägda bolag

Delägda bolag

  • Bottenvikens reningsverk AB
  • Norrbottens Energikontor
  • Filmpool Nord AB
  • IT Norrbotten AB
  • Kommuninvest
  • Lappiaholli OY
  • IUC Norrbotten AB
  • Bothnian Arc
  • Norrbotniabanan

Bolagens utveckling och resultat

Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.