Arbetsmarknadsenheten

Haparanda stad erbjuder dig som behöver komma ut på arbets­marknaden stöd och vägledning. För att få stödet måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Genom Arbetsförmedlingen har du möjlighet att komma till Arbetsmarknads­enheten som hjälper dig att komma vidare för att kunna försörja dig själv. Vår målsättning är att genom varierande insatser stärka dina förutsättningar till en anställning eller studier.

På Arbetsmarknadsenheten kan vi bland annat erbjuda dig jobbsökaraktiviteter, praktik, arbetsträning, kortare anställningar och vägledning. Arbetet sker i samarbete med arbetsförmedling, socialförvaltning, försäkringskassa samt övriga samarbetspartners inom såväl offentlig som privat sektor.

Övriga insatser

Vi bosätter även nyanlända som anvisats till vår kommun. Vidare så ordnar vi feriearbeten för dig som går första och andra året på gymnasiet. I Arbetsmarknadsenhetens verksamhet ingår även Resursverkstan.

Hitta hit

Adress:
Torget 9, 953 85 Haparanda