Statistik om Haparanda

Det bor strax under 9 700 personer i Haparanda. Lite mer än en fjärdedel av befolkningen är 65 år och äldre. 

Aktuell folkmängd (v. 38, 2019)

  • Boende i området: 9 695
    - varav kvinnor: 4 686
    - varav män: 5 009
  • Folkmängd 31 december 2018: 9 741
  • Prognos antal födda 2019: 71

Antal nyfödda

Födelsetalet har en negativ trend. Under 90-talets första hälft föddes nästan 130 barn per år. Under de senaste fem åren föddes i genomsnitt 85 barn per år (2013-2017). I jämförelse låg snittet under perioden 2007-2016 på 94 födda barn. År 2017 föddes 69 barn i kommunen. Det är det lägsta siffran sedan år 1999 då det föddes 71 barn.

Befolkningsutveckling 1968-2017

Sett över en längre tidsperiod så har Haparanda ökat sin folkmängd. Sedan 1968 så har Haparandas folkmängd ökat med 7 procent. Länets folkmängd har minskat med 3 procent under samma tidsperiod. Haparanda hade som mest befolkning 1994. Då bodde 11 041 personer i området.

Se utvecklingen över tid i diagrammet nedan (Haparanda=blå linje, Norrbotten=gul linje).

Källa: SCB

För dig som vill djupdyka i statistiken

Vill du ha mer statistik om Sveriges kommuner? Genom att söka i SCB:s tjänst kommuner i siffrorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hitta mer än det vi valt ut. Du kan också välja fler kommuner att jämföra med.