Författningssamling

Politiska styrdokument styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer eller den ansvariga nämnden.

Av kommunallagen framgår att kommunen har skyldighet att tillgängliggöra gällande föreskrifter på kommunens webbplats, en så kallad kommunal författningssamling (KFS). Här hittar du information om bland annat allmänna bestämmelser, lokala föreskrifter och ordningsregler samt taxor och avgifter.

Reglementen

Delegationer

Avgifter och taxor

Bestämmelser