Stiftelser

Haparanda stad stad förvaltar två stiftelser, den Bäckströmska stiftelsen samt Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Båda kan sökas av privatpersoner.

Bäckströmska stiftelsen

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Bäckströmska stiftelsen har till ändamål att utge stipendier till gymnasieelever och studenter inom högre utbildning i syfte att stimulera vidarestudier, främst inom kunskapsområden med anknytning till teknik eller naturvetenskap.

Ansökningsdatum: 30 april.

Ansökningsblankett kan laddas ner nedan.

Stadgar

Information kommer

 

Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Donationsstiftelsens ändamål är att främja fostran och utbildning av jordbrukareungdom och jordbruket i Tornedalen.

Ansökningsdatum:

Ansökningsblankett kan laddas ner nedan.

Stadgar

Information kommer