Stiftelser

Haparanda stad stad förvaltar två stiftelser, den Bäckströmska stiftelsen samt Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Båda kan sökas av privatpersoner.

Bäckströmska stiftelsen

Bäckströmska stiftelsen har till ändamål att utge stipendier till gymnasieelever och studenter inom högre utbildning i syfte att stimulera vidarestudier, främst inom kunskapsområden med anknytning till teknik eller naturvetenskap.

Stadgar

Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja fostran och utbildning av jordbrukareungdom och jordbruket i Tornedalen.

Stadgar