Ta hand om ditt avlopp

Varje år spolar haparandaborna ner en massa skräp i avloppet. Skräpet kan orsaka stopp i avloppet hemma hos dig och även ställa till problem i våra ledningar och i reningen av vattnet.

Allt som vi spolar ner i toaletten och i köksavloppet leds via rör, ledningar och pumpar till reningsverket. Genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet bidrar du till en bättre miljö.

Toaletten

Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toan. Tops, tandtråd, kattsand, bindor, tamponger, kondomer, strumpbyxor och annat skräp ska slängas bland de vanliga soporna. Skräpet orsakar bland annat dyra, besvärliga stopp i pumpstationer och ledningar.

Släng det här i papperskorgen istället:

  • Varken portionssnus eller lössnushör hemma i avloppet. Det innehåller tungmetaller som är svårt att rena bort från vattnet och som följer med ut i älven.
  • Tamponger och topssätter gärna stopp i pumpar längs ledningsnätet och skapar problem genom att annat skräp fastnar på dem.
  • Tandtrådoch tandtrådshållare är gjorda av plast och hör inte hemma i vattnet.
  • Aceton och nagellack innehåller kemikalier som inte kan renas bort ur vattnet och ska sorteras som farligt avfall. Inte heller bomull som används när nagellacket tas bort ska slängas i toaletten.
  • Hushållspapperlöser inte upp sig som toalettpapper utan bildar klumpar i avloppsvattnet - detsamma gäller våtservetter och pappershanddukar.

Läkemedel

Läkemedel hör varken hemma i toaletten eller i vanliga soppåsen. Lämna in överblivna läkemedel till apotek så tar de hand om det på ett miljöriktigt sätt.

Fett och matolja

Matfett eller matolja som hälls ut i avloppet kyls av och stelnar i ledningarna och gör så att det kan bli stopp. Genom att ta hand om fettet på rätt sätt gör du en värdefull insats för att förhindra att du eller dina grannar råkar ut för ett stopp i avloppet.

Gör så här:

  • När du vill slänga lite större mängd matolja, som blivit över efter tex fritering, hanterar du denna bäst genom att hälla över den i en plastflaska. Förslut med kork och släng i den vanliga soppåsen.
  • När du steker mat blir det ofta fett kvar i stekpannan. Ta för vana att skrapa ner fettet i den gröna påsen eller torka upp det med lite hushållspapper som du lägger i den gröna påsen eller i din vanliga soppåse.

Farligt avfall

Färgrester räknas som farligt avfall och ska lämnas på återvinningscentralen. Även vattenbaserad och vattenlöslig färg och färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig. All färg innehåller nämligen ämnen som är mer eller mindre skadliga för avloppsreningsverket och miljön.

Gör så här:

  • Torka bort färgrester från händerna innan du tvättar dina händer.
  • Torka ur penslarna så mycket som möjligt och skölj dem sedan i en burk med lösningsmedel eller vatten. Torka ur penslarna igen, innan de rengörs under rinnande vatten. Det använda vattnet eller lösningsmedlet i burken är farligt avfall och ska tas om hand.
  • Tomma färgtuber, rengöringstrasor och färgrester är farligt avfall och ska tas om hand.