Påställning och avstängning av sommarvatten

Aviserad tid är för påsläpp och avstängning av sommarvatten är mellan 1 maj – 1 oktober.

Kommunfullmäktige har § 14, 2013-10-28 beslutat om följande avgifter för påställning samt avstängning av vatten i kommunens fritidshus.

Åtgärd

Avgift

Anmärkning

Påställning av vatten

210 kr

Av kommunen aviserad tid

Avstängning av vatten

210 kr

 Av kommunen aviserad tid

Påställning av vatten

525 kr

Övrig tid

Avstängning av vatten

525 kr

Övrig tid

När ni vill att kommunen skall koppla på eller koppla bort vattnet, kontakta oss på telefon 0922-685 20 minst 10 arbetsdagar före det tilltänkta datumet.

Har ni några frågor om påkoppling eller avstängning av sommarvatten, kontakta VA-chef Sofia Rosendahl på telefon 0922-260 63.

Tänk på

För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret bör fritidshusägare tömma dessa på vatten. Ledningar som inte är isolerade löper risk att frysa sönder då det exponeras av kyla.