Anmälan om flytt eller ägarbyte

Det är mycket att tänka på när det är dags för att flytta och du ska sälja din fastighet, bland annat VA-abonnemanget.

När du flyttar måste du anmäla att det sker ett ägarbyte så att ditt vatten- och/eller avfallsabonnemang skrivs över på den nya ägaren.

Det är säljarens ansvar att Haparanda stad blir informerad om att ägarbyte sker så att den nya ägaren kan faktureras.

Så här gör du:

  • Fyll i en blankett om ägarbyte för att överlåta abonnemanget.
  • Läs av vattenmätarställningen den dag som köparen tillträder fastigheten och skriv in på blanketten.
  • Blanketten skickas till:
    HAPARANDA STAD
    953 85 Haparanda
    eller via e-post: post.registrator@haparanda.se