Anmälan om anslutning

Det är möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avlopp i de flesta av Haparandas tätortsområden.

Det här behöver du göra och känna till i samband med att du ska ansluta till vatten och avlopp.

1. ABVA

Läs dokumentet Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA). Den reglerar våra och våra kunders rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

2. Anmälan om anslutning

Gör din anmälan om anslutning. Situationsplan ska bifogas. 

3. Anläggningsavgift

När förbindelsepunkten är upprättad så skickar vi en faktura för anläggningsavgiften som ska vara betald inom 30 dagar.

4. Byggvatten

Du som ägare till villafastighet kan få byggvatten under byggtiden, under max sex månader, om du har skickat in anmälan om anslutning, och VA-situationsplan, samt monterat en avstängningskran på din servisledning. 

5. Mätare och vatten

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Det är viktigt att du läser av och rapporterar din mätarställning så du betalar för rätt mängd vatten, eftersom din avgift är beroende av vilken mätarställning du angett.