Snöskotertrafik

Man har inte automatiskt rätt att köra skoter på någon annans mark eftersom skoterkörning inte ingår i Sveriges allemansrätt. Sådan skoterkörning som är nödvändig för till exempel jord- och skogsbruk är undantagen från förbudet.

Tänk på att följa de övriga regler som finns för skoterkörning, du måste till exempel ha godkänt förarbevis för snöskoter och får aldrig köra fortare än 70 km/h. Du är själv skyldig att ta reda på vilka regler som gäller för skotertrafik där du tänkt köra. Det är terrängkörningslagen som reglerar skotertrafik i naturen.

Spara miljön

Alkylatbensin, även kallad miljöbensin, är en mycket renare form av bensin, där man tagit bort hälso- och miljöskadliga ämnen såsom bensen, aromater, krackade komponenter och svavel.

Att välja alkylat är särskilt viktigt i tvåtaktsmotorer, som annars kan släppa ut upp mot en tredjedel av bränslet oförbränt. Motorn trivs också bättre eftersom tändstift och förbränningsrum hålls renare.