Snöröjning och halkbekämpning

Haparanda stad och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snö­röjningen och halkbekämpningen i kommunen.

Kommunen och inhyrda entreprenörer snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i en bestämd ordning. De högst prioriterade gång- och cykelvägarna åtgärdar vi först.

När kommunens snöjour fattar beslut om att aktivera snöröjningen har personalen en timme på sig att påbörja plogningen. Om det snöar mycket, över 8 centimeter, kan det ta längre tid. Men inom 10 timmar ska allt vara klart. 

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för snöröjning inom Haparanda tätort. I byarna är det väg- eller samfällighetsföreningar som har ansvaret och upphandlar själva entreprenör för snöröjning.Trafikverket ansvarar för större allmänna vägar.

Fastighetsägares ansvar

Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet.

Vi kan alla hjälpas åt

Här kommer några punkter som är viktiga att tänka på och som vi alla kan hjälpas åt med:

  • Tänk på att du parkerar ditt fordon på din tomt, inte på allmän gata.
  • Postlådor och sopkärl ska stå vid tomtgränsen eller minst 1,5 meter från asfaltens kant.
  • Skotta inte snön som du har på din tomt ut på vägen. Risken finns att din snö hamnar hos grannen.
  • Frakta inte ut snö till kommunala parker, grönytor och gator. Det är förbjudet.
  • Sist men absolut inte minst – håll koll på era barn när de leker i snöhögarna. Det är svårt för maskinförarna att se lekande barn i snön. Använd reflexer.

Observera

Enskilda uppfarter skottas endast i samband med vårhyvling/isrivning.

Frågor och funderingar kring snöröjning besvaras av Haparanda stads entreprenör BDX på telefon 0922-102 04.