Snöröjning och halkbekämpning

Haparanda stad och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snö­röjningen och halkbekämpningen i kommunen.

Kommunen och inhyrda entreprenörer snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i en bestämd ordning. De högst prioriterade gång- och cykelvägarna åtgärdar vi först.

När kommunens snöjour fattar beslut om att aktivera snöröjningen har personalen en timme på sig att påbörja plogningen. Om det snöar mycket, över 8 centimeter, kan det ta längre tid. Men inom 10 timmar ska allt vara klart. 

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för snöröjning inom Haparanda tätort. I byarna är det väg- eller samfällighetsföreningar som har ansvaret och upphandlar själva entreprenör för snöröjning.Trafikverket ansvarar för större allmänna vägar.

Fastighetsägares ansvar

Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet.