Renhållning av gator och torg

Haparandas tätbebyggda områden ska vara rena och prydliga. Därför städas de olika områdena med regelbundna intervaller.

Inom centralorten sker städning minst en gång i veckan och på övriga ytor minst tjugo gånger om året. Efter olika förekommande evenemang utförs också städning.

Städningen omfattar avlägsnande av papper, glas, burkar med mera. Även ogräs i gatu- och torgbeläggningen avlägsnas regelbundet, två gånger om året i centrum och en gång om året på övriga områden.

Maskinsopning

På samtliga belagda gator och vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser med mera utförs städningen med hjälp av maskinsopning. Där det behövs kompletteras det med annan sopning för att även kantstenshörn, stödkanter med mera ska vara rena från skräp.