Cykeltrafik

En 15-minuters cykeltur tar dig nästan överallt i Haparanda. Vi jobbar för att erbjuda säkra, trygga och tillgängliga cykelvägar i kommunen.

Cykelnätet består både av separata gång- och cykelbanor och av gator där cyklingen sker i blandtrafik.

För att utveckla cykelvägnätet och göra det enklare att cykla arbetar Haparanda stad med en rad åtgärder. De kommande åren kommer till exempel flera befintliga cykelvägar att länkas samman.

Cykla säkert

Alla under 15 år ska enligt lag bära hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Lagen gäller även barn sittandes i cykelkärror. När du köper en hjälm ska du se till att den sitter bra på huvudet för att du ska få ett bra skydd.

Mer tips som kan vara bra att tänka på innan du köper en hjälm kan du hitta bland annat hos NTF och Trafikverket.

Cykelns utrustning

Din cykel ska enligt lag vara utrustad med:

  • Ringklocka
  • Broms (fot – eller handbroms)

I mörker ska cykeln även vara utrustad med:

  • Framlykta med vitt eller gult ljus
  • Baklykta med rött ljus
  • Vit reflex fram och röd reflex bak
  • Orangegula eller vita reflexer åt sidorna