Bidrag för enskild väg

Enskilda vägar är den vanligaste typen av vägar i Sverige. Väghållarna som har ansvar för de enskilda vägarna kan vara enskilda markägare eller organisationer.

Om vägen uppfyller vissa krav kan kommunen betala ut bidrag för drift och underhåll. Du måste ansöka om bidraget varje år. 2017 är bidraget 7 kronor per meter väg.

Villkor för att få bidrag

Vägen

  • måste vara minst 200 meter lång
  • måste vara till för permanent boende
  • måste vara öppen för allmän trafik
  • får inte ha driftbidrag från Trafikverket

Ansök om bidrag

Ansökan ska skickas in senast 31 mars. Haparanda stad betalar inte ut bidraget om din ansökan kommer in för sent.