På Gränsenstaden

På Gränsenstaden ska byggas på tre tomter närmast gränsen mot Torneå, intill Victoriatorget. Projektet ska bland annat bestå av en gymnasieskola samt en multiarena.

På Gränsenstaden är en vision om en gränsöverskridande stadsdel mellan Sverige och Finland. Haparanda stad genomförde i årsskiftet 2012/13 en offentlig upphandling avseende hyresavtal för en gymnasieskola och en multiarena vid gränsen. Det vinnande anbudet kom från företaget Avalanche Capital. De presenterade konceptet Barents Center.

Barents Center

Barents Center utgör en del av På Gränsenstaden. Det är en centrumanläggning med handel, kontor, restauranger, biograf, konferens, hotell, samt en parkeringsanläggning. Olika aktiviteter samsas och överlappar varandra över dygnet där innehållet är unikt i sitt sammanhang. Utformningen är gjord för att skapa synergier och samutnyttjande av olika ytor i byggnaden.

Barent Centers utformning

Centrumanläggningens bruttoyta är ca 120 000 m2. Parkeringsanläggningen dimensioneras för ca 1100 bilar fördelade på ett parkeringshus i norr med markparkering och 3 p-däck samt ett parkeringsgarage under mark. Handel i två plan hyser ca 70 butiker, serveringar och service om totalt ca 30 000 m2. Detta fördelas på två huskroppar, norr respektive söder om ett publikt gångstråk. Ett tredje plan innehåller biograf, gymnasieskola för ca 250 elever, samt kontorslokaler. En egen huskropp blir en multiarena för ishockey och evenemang för upptill 4 500 personer.

Intill planeras dessutom ett 20 våningar högt hotell på gränsen mellan Sverige och Finland med byggnadsvolym i båda länderna.

Ansökan om bygglov

Ansökan om bygglov inlämnades torsdagen den 21 augusti 2014. Företaget Avalanche ansökte om om bygglov enligt gällande detaljplan för butiker, parkeringshus, kontor, skola, arena och biograf.

Den kommunal prövningen har skett enligt följande:

 • 2014-02-14
  Samhällsbyggnadsförvaltningen beviljar marklov
 • 2014-05-12
  Kommunfullmäktige antar Haparandas detaljplan
 • 2014-05-28
  Samhällsbyggnadsförvaltningen beviljar startbesked för markarbeten
 • 2014-09-08
  Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för arena, skola, galleria och parkering, inte för hotell
 • 2016-07-01
  Samhällsbyggnadsförvaltningen beviljar startbesked för byggnationen

Byggherren har engett en byggtid på mellan 24 till 26 månader.

Avtal

Här finns de avtal som slutits mellan Haparanda kommun och den vinnande anbudsgivaren Avalanche Capital samlade. Avtalen reglerar parternas samverkan och dialog under projekttiden.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan bygglov, bygganmälan.pdf 55.1 kB 2017-05-29 13.53
A-RITNINGAR_BYGGLOV.pdf 10.4 MB 2017-05-29 13.53
Brandskisser.pdf 1.6 MB 2017-05-29 13.53
Brandskyddsbeskrivning arena.pdf 1.1 MB 2017-05-29 13.53
Brandskyddsbeskrivning handel och garage.pdf 1.1 MB 2017-05-29 13.53
Brandskyddsbeskrivning kontor.pdf 870 kB 2017-05-29 13.53
Brandskyddsbeskrivning skola.pdf 1 MB 2017-05-29 13.53
Brandskyddsbeskrivning övergripande.pdf 544.8 kB 2017-05-29 13.53
Bygglovsbeskrivning.pdf 41.3 kB 2017-05-29 14.05
GBL-A-Gestaltning.pdf 5.6 MB 2017-05-29 13.53
GRU5-BBR20 tillgänglighet.pdf 197.3 kB 2017-05-29 13.53
Handlingsförteckning bygglovshandling.pdf 55.5 kB 2017-05-29 13.53
Kvantitativ riskanalys farligt gods.pdf 2.3 MB 2017-05-29 13.53
Riskanalys översvämningsskydd, grundläggningsprincip, grundvatten.pdf 315.4 kB 2017-05-29 14.08
Utlåtande konsekvensbedömning E4.pdf 248.9 kB 2017-05-29 13.53

Avtal med Avalanche Capital

Samverkansavtal

Övriga avtal

Kompletterande bilagor

Avalanche Capital AB lämnade 2015 in en skrivelse till Haparanda stad med anhållan om att få byta avtalspart i avtalen.