På Gränsenstaden

På Gränsenstaden ska byggas på tre tomter närmast gränsen mot Torneå, intill Victoriatorget. Projektet ska bland annat bestå av en gymnasieskola samt en multiarena.

På Gränsenstaden är en vision om en gränsöverskridande stadsdel mellan Sverige och Finland. Haparanda stad genomförde i årsskiftet 2012/13 en offentlig upphandling avseende hyresavtal för en gymnasieskola och en multiarena vid gränsen. Det vinnande anbudet kom från företaget Avalanche Capital. De presenterade konceptet Barents Center.

Barents Center

Barents Center utgör en del av På Gränsenstaden. Det är en centrumanläggning med handel, kontor, restauranger, biograf, konferens, hotell, samt en parkeringsanläggning. Anläggningens bruttoyta är ca 120 000 m2. Parkeringsanläggningen dimensioneras för ca 1 100 bilar fördelade på ett parkeringshus i norr med markparkering och 3 p-däck samt ett parkeringsgarage under mark. Handel i två plan hyser ca 70 butiker, serveringar och service om totalt ca 30 000 m2. Detta fördelas på två huskroppar, norr respektive söder om ett publikt gångstråk. Ett tredje plan innehåller biograf, gymnasieskola för ca 250 elever, samt kontorslokaler. En egen huskropp blir en multiarena för ishockey och evenemang för upptill 4 500 personer. Intill planeras dessutom ett 20 våningar högt hotell på gränsen mellan Sverige och Finland med byggnadsvolym i båda länderna.

Ansökan om bygglov

Ansökan om bygglov inlämnades torsdagen den 21 augusti 2014. Företaget Avalanche ansökte om om bygglov enligt gällande detaljplan för butiker, parkeringshus, kontor, skola, arena och biograf.

Den kommunal prövningen har skett enligt följande:

 • 2014-02-14
  Samhällsbyggnadsförvaltningen beviljar marklov
 • 2014-05-12
  Kommunfullmäktige antar Haparandas detaljplan
 • 2014-05-28
  Samhällsbyggnadsförvaltningen beviljar startbesked för markarbeten
 • 2014-09-08
  Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för arena, skola, galleria och parkering, inte för hotell
 • 2016-07-01
  Samhällsbyggnadsförvaltningen beviljar startbesked för byggnationen

Uppdatering

Avtal med Avalanche Capital

Här finns de avtal som slutits mellan Haparanda kommun och den vinnande anbudsgivaren Avalanche Capital samlade. Avtalen reglerar parternas samverkan och dialog under projekttiden.

Samverkansavtal

Övriga avtal

Kompletterande bilagor

Avalanche Capital AB lämnade 2015 in en skrivelse till Haparanda stad med anhållan om att få byta avtalspart i avtalen.