På Gränsen - Rajalla

Haparanda och Torneå har tagit fram en gemensam utvecklingsplan som förenar de båda städerna - mitt på gränsen.

Haparanda och Torneå är ett betydelsefullt handelscentrum för hela Nordkalotten. Flera stora aktörer inom handeln har etablerar sig på området sedan Ikeaetableingen 2006. Gränsytan mellan städerna försvinner successivt och förvandlas till ett samordnat handelscentrum, där gränsen endast har en symbolisk funktion för områdets användare.

Målet med På Gränsen - Rajalla är att förena de båda städerna så att gränsen blir en symbol för samarbete och framtidstro.