Översiktsplan 2013

Kommunens översiktsplan beskriver hur kommunen bör utvecklas fram till 2020.

Översiktplanen beskriver i vilken riktning kommunen bör utvecklas, nu och på lång sikt – ända fram till efter år 2020. Den visar hur vi skapar en god livsmiljö för människor och företag, och värnar om och förbättrar vår miljö.

Kort om översiktsplan 2013

Översiktsplanen skall förverkliga den fysiska miljön i enlighet med kommunens styrande visionsdokument Vision 2020. Kortfattat innebär översiktsplanen att alla delar av kommunen - landsbygden och tätorten – ska kunna fortsätta att utvecklas utifrån varje plats förutsättningar.