Havsplan för Kalix och Haparanda kommuner

Haparanda och Kalix arbetar tillsammans för att ta fram en gemensam plan för hur havet ska användas, utvecklas och bevaras.

Kalix och Haparanda kommuner har beviljats projektstöd från Länsstyrelsen Norrbotten för att ta fram ett planeringsunderlag för kommunernas gemensamma kust- och havsområde.

Planeringsarbetet har projektstart från och med oktober 2017 med en tidsplan som sträcker sig till årsskiftet 2019. Projektet syftar till att skapa god planering av Kalix och Haparandas gemensamma marina resurser och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling med fokus på att öka attraktionskraften i kommunernas kust- och havsområde. Planeringsunderlaget syftar till att redovisa hur mark och vatten inom havsområdet bör användas, utvecklas och bevaras så den blir attraktiv för människor att bo, leva och verka i och samtidigt vara långsiktigt hållbar.

Havet används bland annat av fiske, sjöfart, energiproduktion, kommunikation, turism och friluftsliv. Ett väl förankrat och samordnat underlag som redovisar lämplig användning av havet kan bidra till att intressekonflikter begränsas och skapa förutsättning för att olika intressen ska kunna samexistera. Planeringsunderlaget ska också underlätta för enskilda aktörer och olika exploateringsintressen genom att redovisa var deras verksamhet är lämpliga att placera.

Vi söker nu underlag från er som kan vara till hjälp i vårt arbete med att ta fram en gemensam havsplan för Kalix och Haparanda kommun.

Vi önskar ta del av ert material och de underlag ni har som omfattar kust-/havsområdet i Kalix och Haparanda kommun och är relevant för kommunernas planering.

Vi är tacksamma om vi kan få materialet gnom utskick eller hänvisning med länkar etc. till oss senast 2018-01-31.

För frågor, mer information eller för att lämna underlag kontakta:

Sandra Nilsson, samhällsplanerare
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kalix kommun
Telefon: 0923-650 56
E-post: sandra.nilsson@kalix.se

Göran Wigren, förvaltningschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Haparanda stad
Telefon: 0922-260 00
E-post: goran.wigren@haparanda.se

Dokumentation