Planer för samråd

Just nu är detaljplanen för Cape Eastplanen ute på samråd.

Lämna synpunkter

För att planeringsunderlaget ska bli så komplett som möjligt, vill vi gärna ha in era synpunkter.

Skicka dina synpunkter rörande detaljplanen för Cape East till:

E-post: miljo-bygg@haparanda.se
Postadress: Haparanda kommun, 953 85 Haparanda

Frågor besvaras av:
Förvaltningschef: Göran Wigren

Samrådstid: 2019-06-28 – 2019-08-10