Gällande detaljplaner

Det är den gällande detaljplanen som du ska stämma av med om du funderar på att göra en åtgärd på din fastighet. Gällande detaljplaner styr nämligen vad som är möjligt i ett bygglov.

Gällande detaljplaner kan se olika ut och ha väldigt olika detaljeringsgrad. Detta beror dels på att områden skiljer sig åt och i bland kan det vara befogat att reglera mer inom ett visst område men det kan också bero på att detaljplaner har upprättats under olika tidsperioder. Generellt sätt är äldre detaljplaner inte lika omfattande eller detaljerade i sina bestämmelser som nyare detaljplaner. Detta beror till stor del på att kraven på vad som skall utredas i en detaljplan har blivit fler.

Det kan även vara bra att veta att om det pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan inom ett område så kan ansökningar om bygglov inom detta område få invänta den nya detaljplanen.

Alla våra planer är inskannade. Du hittar dem på här på hemsidan.