Byggnadsvårdspris

Byggnadspriset delas ut som belöning för värdefulla insatser inom området för byggnadsvård i dess vida bemärkelse. Både nybyggnad och byggnad som genomgått omfattande förändring eller renovering kan nomineras.

Haparandas byggnadsvårdspris kan ges till den eller de som:

  • På ett omsorgsfullt sätt utfört nybyggnad, renovering, tillbyggnation eller ombyggnation
  • Genomfört insatser om berikar och tillför det offentliga rummet en ny dimension, vare sig det är i centralorten eller på landsbygden.
  • På ett bra sätt utfört vård på befintliga byggnader eller miljöer

Juryn premierar byggnader som:

  • Är väl anpassade till omgivningen
  • Visar exempel på god helhetssyn samt ger ett tillskott till kulturmiljön
  • Visar på god arkitektur
  • Får den konstnärliga utsmyckningen att vara en funktion

Ägaren till vinnande byggnad tilldelas byggnadspriset som består av ett diplom samt en trerätters middag med alkoholfri dryck för två personer på en restaurang i Haparanda kommun. Vinnarna utses av samhällsbyggnadsnämnden i december. Prisutdelning sker i februari 2019.

Nominera din favorit

Nomineringen är öppen. Du behöver inte motivera ditt val, men var noga med att ange vilken byggnad du vill nominera. Nominering är möjlig fram till och med den 31 oktober 2018.

Skicka din nominering till:

Byggnadsvårdspris 2018
Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden
953 85 Haparanda.

Det går också bra att skicka e-post till: miljo-bygg@haparanda.se. Skriv då ”BYGGNADSVÅRDSPRIS 2018” i ämnesfältet.